Tax-Free

Global Blue logo Tax-Free refund

 

ZASADY SPRZEDAŻY W RAMACH SYSTEMU TAX-FREE OBOWIĄZUJĄCE W SKLEPIE LANTRE.PL

Będąc turystą posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) masz prawo do żądania zwrotu podatku VAT zapłaconego podczas zakupów w naszym sklepie pod warunkiem, że zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu TAX-FREE z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, która uprawnia do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

Wystarczy postąpić zgodnie z poniższą procedurą, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

1. ZAKUPY W SKLEPIE.

·  Zawsze, gdy robisz zakupy w naszym sklepie, podczas składania zamówienia zamieść w dodatkowych informacjach do zamówienia prośbę o wystawienie formularza TAX-FREE.

·  Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE wraz z ulotką do momentu refundacji.

2. ODPRAWA CELNA.

·  Opuszczając Polskę i Unię Europejską musisz przedstawić zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE.

·   Potwierdzenie wywozu towaru poza UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

UWAGA: BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE = ODMOWA REFUNDACJI

3. REFUNDACJA W PUNKCIE GLOBAL BLUE.

·  Udaj się wraz z ostemplowanym formularzem TAX-FREE do najbliższego Punktu Obsługi Klienta Global Blue lub do jednego z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza lub pod tym linkiem).

·  Refundacja podatku VAT jest możliwa do zrealizowania nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów.

·  Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej: http://www.globalblue.com/tax-free-shopping/poland/