Plan ochrony dla urządzeń Apple

Lantre Care - Service Pack Lantre Care - Service Pack

Czym jest Service Pack?

Service Pack jest odpowiedzią na wymagania naszych klientów z zakresu obsługi serwisowej urządzeń Apple w okresie trwania gwarancji podstawowej, a także w kolejnych okresach po jej zakończeniu, nawet do 36 miesięcy od daty zakupu.

Service Pack powstał aby oszczędzić czas klientów Lantre, których sprzęt wymaga serwisu, a także zapewnić im maksymalny komfort działania w trakcie prowadzenia prac serwisowych dzięki dostarczeniu sprzętu zastępczego Apple’a, umożliwiającego kontynuowania wcześniej wykonywanych czynności.


Zakres usługi:

  • Wzbogacenie zakresu gwarancji podstawowej
  • Naprawa sprzętu w autoryzowanych serwisach Apple’a na terenie Polski
  • Realizacja door to door - bezpłatny transport od i do klienta
  • Pełna obsługa zlecenia serwisowego bez konieczności poświęcania czasu
  • Wydanie sprzętu zastępczego na czas naprawy
  • Protokół serwisowy potwierdzający zakres przeprowadzonych prac
  • Elektroniczna aktywacja na podstawie numeru seryjnego urządzenia
  • Możliwość zakupu usługi w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia sprzętu
  • Możliwość przeniesienia Pakietu na nowego nabywcę

Co wyróżnia Service Pack?

Naprawa sprzętu odbywa się zawsze w autoryzowanych serwisach.

Dzięki stałej współpracy z autoryzowanymi serwisami Apple’a, klient może mieć pewność, że wszystkie naprawy zostaną przeprowadzone w sposób profesjonalny, a także należycie udokumentowany odpowiednim protokołem.


Elastyczność

Każdy znajdzie coś dla siebie.

Pakiety Service Pack zostały dobrane w taki sposób, aby każdy klient mógł wybrać coś dla siebie – od krótszego okresu i uzupełnienia gwarancji podstawowej, aż po 3 letnie plany usługi serwisowej, dla wymagających, nieakceptujących kompromisów użytkowników, potrzebujących komfortu ciągłości pracy w przypadku awarii i pełnej obsługi zgłoszenia serwisowego. Każdy Pakiet może być przeniesiony na nowego nabywcę, a naprawy będą realizowane na podstawie wydanego wcześniej certyfikatu – dzięki takiemu rozwiązaniu Klient posiada istotny argument w momencie sprzedaży sprzętu.

Ceny pakietów są adekwatne do okresu świadczenia usługi oraz rodzaju urządzenia, którego dotyczą – im krótszy okres, tym niższa cena. Service Pack stanowi również znakomitą alternatywę cenową dla produktu Apple Care, czyniąc go jednym z najchętniej wybieranych produktów komplementarnych przez klientów Lantre.