Tax Free w Lantre

Zakupy Tax Free w Lantre

Kto może skorzystać z Tax Free?

Musisz mieć status podróżnego. - jeśli chcesz ubiegać się o zwrot podatku VAT. Według przepisów prawa jest to osoba fizyczna, która mieszka na stałe poza granicami Unii Europejskiej (UE). Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się na podstawie dokumentu tożsamości.

Jeśli spełniasz te kryteria masz prawo do otrzymaniu zwrotu podatku VAT za towary zakupione na terytorium Polski, pod warunkiem, że produkty wywożone poza obszar UE są w stanie nienaruszonym i znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

Zakupy Tax Free

Jak wygląda procedura zakupu produktów i zwrotu podatku VAT?

W trakcie zakupów:

 • Zrób zakupy na minimum 200 zł brutto w salonie Lantre w Fabryce Norblina (ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa) lub na lantre.pl, zaznaczają opcję dostawy jako odbiór osobisty w salonie lub naszym Punkcie Odbioru (Biuro Handlowe Lantre, ul. Droga Hrabska 6/20, 05-090 Falenty Nowe).

 • Poproś Sprzedawcę o dokument TAX FREE. Pamiętaj, że z TAX FREE możesz skorzystać, jeśli mieszkasz na stałe poza UE (nie dotyczy Irlandii Płn.).

 • Podaj Sprzedawcy dokładnie wszystkie dane, o które prosi, aby umożliwić zwrot podatku VAT.

 • Zdecyduj w jakiej formie chcesz otrzymać zwrot podatku: w gotówce albo na kartę. Pamiętaj, że później nie będziesz mógł jej już zmienić.

 • Podaj adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego - otrzymasz informacje jak dalej postępować, aby uzyskać zwrot podatku.

 • Odbierz wydruk formularza TAX FREE od sprzedawcy i upewnij się, że zawiera poprawne dane.

 • Twój dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę przez system Global Blue.

Procedura-na-granicy

Co Cię czeka na granicy?

 • Wywóz zakupionego towaru poza UE nie może nastąpić później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym towar został nabyty.

 • Udaj się do punktu odprawy celnej. Okaż swoje dokumenty TAX FREE i poinformuj, jeżeli brakuje niektórych towarów. Przedstaw na żądanie wywożony towar w stanie nienaruszonym.

 • Celnik w systemie TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu (na Twoją prośbę złoży na dokumencie pieczęć celną).

 • Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, z którego wyjeżdżasz z UE.

 • Jeśli podróżujesz samolotem: przeznacz na odprawę więcej czasu niż zazwyczaj. Przygotuj do okazania zakupione produkty. Zakupy możesz wywieźć w bagażu podręcznym lub rejestrowanym - wówczas udaj się do celnika przed nadaniem bagażu.

Procedura zwrotu podatku VAT:

 • Podatek VAT możesz odebrać w ciągu 8 miesięcy po zakupie.

 • Pamiętaj, zwrot podatku będzie wypłacony w formie wybranej w sklepie. Nie można jej zmienić.

 • Jeżeli w sklepie podałeś numer karty, na którą chcesz otrzymać zwrot podatku zostanie ona wypłacona automatycznie na Twoją kartę po uzyskaniu elektronicznego potwierdzenia wywozu w Polsce.

 • Jeżeli opuszczasz UE przez inny kraj niż Polska, po uzyskaniu stempla potwierdzenia wywozu udaj się do Punktu Refundacji GB.

 • Jeżeli w sklepie podałeś jako formę zwrotu podatku gotówkę, udaj się do Punktu Refundacji GB.

 • Adresy punktów dostępne są tutaj: www.globalblue.com/tax-free-shopping/refund-points

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

Zwrot podatku VAT

Zobacz jak to działa

Jeśli masz dodatkowe pytania...

skontaktuj się z nami:

Telefonicznie: +48 22 100 25 55

Mailowo: sklep@lantre.pl