Ubezpieczenie

W Lantre przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową ofertę ubezpieczeń na produkty Apple, dzięki której nie musisz martwić się o zdarzenia takie jak zbicie ekranu w iPhonie, przypadkowe uszkodzenie sprzętu MacBooka, czy nawet kradzież, rabunek lub włamanie, którego celem może zostać Twój nowy sprzęt Apple’a.

Apple to marka premium i - jak wiadomo - naprawy potrafią być drogie. Nie ryzykuj i ubezpiecz swoje urządzenie Apple zaraz po zakupie. Zyskasz spokój i komfort używania, a jeżeli coś się wydarzy, naprawa będzie szybka i wykonana w profesjonalny sposób.

Korzyści z ubezpieczenia Lantre Care

W zależności od wybranej usługi, różni się pakiet oferowanych korzyści. Są one również dopasowane do typu urządzenia. Jeśli chcesz zapewnić sobie maksymalną ochronę swojego sprzętu Apple, możesz dowolnie łączyć interesujące Cię opcje.

ikona 24h Worldwide ikona 24h Worldwide

24h Worldwide

Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę i na całym świecie - nieważne, czy jesteś na wakacjach, czy w pracy lub szkole.

ikona Realna oszczędność ikona Realna oszczędność

Realna oszczędność

Zamiast wydawać na naprawę, oszczędź pieniądze na kolejne zakupy - koszty naprawy i kuriera pokryje ubezpieczyciel.

ikona Wygoda ikona Wygoda

Postaw na wygodę

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie lub mailowo, a sprzęt zostanie odebrany od Ciebie przez kuriera.

ikona Błyskawiczna dostawa ikona Błyskawiczna dostawa

Błyskawiczna reakcja

Do 48 godzin od zarejestrowania zgłoszenia, kurier odbierze od Ciebie uszkodzone urządzenia i dostarczy je do serwisu naprawczego.

ikona Szybki czas reakcji ikona Szybki czas reakcji

Szybki czas naprawy

Naprawa urządzenia trwa do 10 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu przez kuriera.

Elastyczne pakiety do wyboru

Przypadkowe uszkodzenie ekranu iPhone'a Przypadkowe uszkodzenie ekranu iPhone'a

Przypadkowe uszkodzenie ekranu iPhone'a

Okres ochrony: 1 rok | 2 lata | 3 lata

Zbita lub pęknięta szyba w nowym iPhonie to zmora każdego klienta i najczęściej występująca sytuacja, w której zastanawiamy się, czy mogliśmy zrobić coś więcej, żeby nie wydawać kilkuset złotych (a często więcej) na naprawę. Nawet najlepsze etui nie chroni w 100%.


Ze względu na charakter szkody, ubezpieczenie przypadkowego uszkodzenia ekranu dotyczy wszystkich iPhone’ów w ofercie Lantre.

Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenia Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenia

Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenia

Okres ochrony: 1 rok | 2 lata | 3 lata

Ciężko przewidzieć wszystkie zdarzenia prowadzące do przypadkowych uszkodzeń naszego sprzętu. Wystarczy, że zawieje wiatr, czy ktoś szturchnie Cię na ulicy. W wielu sytuacjach bierze też udział woda, czy inne ciecze, które uporczywie starają się zniszczyć Twojego Apple’a.


Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenie dostępne jest dla:
- iPhone
- Mackbook Air i Pro
- iMac
- Mac Mini i Mac Pro
- Watch

Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenia i kradzież Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenia i kradzież

Przypadkowe uszkodzenie + kradzież / włamanie / rabunek

Okres ochrony: 1 rok | 2 lata | 3 lata

To rozszerzenie poprzedniego pakietu o celowe działania innych. Urządzenia Apple’a to drogi i topowy sprzęt, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić i niektórzy starają się wejść w jego posiadanie nielegalnie. Rabunek w biały dzień na ulicy? Włamanie do biura czy mieszkania? Taki sytuacje zdarzają się każdego dnia i nigdy nie wiemy, czy ktoś nas właśnie nie obserwuje.


Przypadkowe uszkodzenie całego urządzenie dostępne jest dla:
- iPhone
- Mackbook Air i Pro
- iMac
- Mac Mini i Mac Pro
- Watch

Zobacz jak to działa

Jak skorzystać z ubezpieczenia?

W zależności od wybranej usługi, różni się pakiet oferowanych korzyści. Są one również dopasowane do typu urządzenia. Jeśli chcesz zapewnić sobie maksymalną ochronę swojego sprzętu Apple, możesz dowolnie łączyć interesujące Cię opcje.

1

Wybierz interesujący Cię sprzęt

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia i wybierz z listy na karcie produktu lub pop-up interesujący Cię pakiet i okres ubezpieczenia.

Jak skorzystać Jak skorzystać

2

Cena ubezpieczenia zostanie doliczona do wartości zamówienia

Po przejściu do koszyka zobaczysz wartość produktu powiększoną o kwotę ubezpieczenia.

3

Potwiedź i opłać złożone zamówienie

4

Otrzymasz wiadomość ze szczegółami polisy

Po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymasz korespondencję ze szczegółami polisy – Twoje ubezpieczenie zostało zawarte, a Twój sprzęt jest chroniony.

Jak zgłosić szkodę?

W przypadku wystąpienia szkody, zgłoszenie szkody powinno się odbyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od powstania szkody:

Telefonicznie: +48 22 564 06 08

Mailowo: lantre@mondial-assistance.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia
szkody

Ogólne warunki
ubezpieczenia

FAQ

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów:

 • będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 • będących klientami naszego sklepu,

 • będących właścicielem urządzenia.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla naszego sklepu, którzy zdecydowali się na zawarcie umowy ubezpieczenia drogą sprzedaży zdalnej (przez call center lub Internet) – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakupu urządzenia.

Tak, podczas zakupu możesz ubezpieczyć wiele urządzeń i dla każdego z nich wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia.

Każdy ofertowany przez nas pakiet możesz kupić na okres 12, 24, lub 36 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie później niż 3 dni od zakupu urządzenia w naszym sklepie.

Tak, ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę na całym świecie. Naprawa, lub wymiana urządzenia w ramach ubezpieczenia może być realizowana wyłączenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe jest w przypadku wszystkich pakietów równa cenie zakupu urządzenia widniejącej na dowodzie zakupu. Sumy ubezpieczenia w przypadku przypadkowego uszkodzenia ekranu oraz przypadkowego uszkodzenia całego urządzenia ulegają zmniejszaniu o wartość zrealizowanych wcześniej świadczen ubezpueczeniowych. Od sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel nie odejmuje kosztów transporty i wszelkich ekspertyz/konsultacji.

 • Formularz zgłoszenia szkody

 • Dokument ubezpieczenia (wystawiona elektronicznie polisa)

 • Dowód zakupu ubezpieczenia

 • Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję (w przypadku kradzieży urządzenia)

 • Inne informacje i dokumenty, o jakie poprosi ubezpieczyciel, jeżeli będą niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz realizacji świadczenia ubezpieczeniowego. Wszystkie dodatkowe informacje zostaną przekazane podczas zgłaszania szkody do ubezpieczyciela.

Reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia ubezpieczający, ubezpieczony, uprawniony z umowy ubezpieczenia bądź ich spadkobiercy mogą złożyć do Ubezpieczyciela w formie:

 • ustnej – telefonicznie pod numerem telefonu: 22 522 26 40 (od poniedziałku do piątku, w Dni Robocze w godzinach 8:00–16:00), lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela,

 • pisemnej – przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Ubezpieczyciela: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela,

 • elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl

Ubezpieczyciel rozpatrzy reklamacje związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 60 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem składający reklamację zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Ubezpieczający może bez podania przyczyn odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 30 dni od dnia poinformowania Ubezpieczającego o zawarciu umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – jeżeli Ubezpieczający jest osobą fizyczną i zawarcie umowy ubezpieczenia jest czynnością prawną niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Ubezpieczającego;

 • 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia – jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą

Jeśli masz dodatkowe pytania...

Jeżeli masz dodatkowe pytania, lub chcesz poznać ofertę ubezpieczeniową możesz skontaktować się z nami:

Telefonicznie: +48 22 564 06 08

Mailowo: lantre@mondial-assistance.pl

Naszym partnerem jest: