Wczytuję dane...
Regulaminy promocji

Regulamin promocji „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem MOC400"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem MOC400".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.04.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 22.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "MOC400". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 400 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem MOC500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem MOC500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.04.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 22.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "MOC500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGT3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem MOC700"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem MOC700".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.04.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 22.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "MOC700". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 700 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem MOC900"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem MOC900".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.04.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 22.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "MOC900". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 900 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „mOkazje mBank z Lantre"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „mOkazje mBank z Lantre".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 4.04.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem bramki płatności mBank PayNow.

5. Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z Tabeli 1 w ramach jednej transakcji.

6. Po dokonaniu transakcji na konto klienta zostanie zwrócona część wydanej kwoty wg. Tabeli 1.

Tabela 1.

Kod producenta

Nazwa produktu

Kwota zwrotu

MGN63ZE/A

MacBook Air z Procesorem Apple M1 - 8-core CPU + 7-core GPU / 8GB RAM / 256GB SSD / 2 x Thunderbolt / Space Gray (gwiezdna szarość)

300 zł

MKGP3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

600 zł

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

400 zł

7. Promocja odbywa się zgodnie z Regulaminem programu mOkazje.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

9. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem WIOSNA400"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem WIOSNA400".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 1.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "WIOSNA400". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 400 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem WIOSNA500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem WIOSNA500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 1.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "WIOSNA500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGT3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem WIOSNA700"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem WIOSNA700".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 1.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "WIOSNA700". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 700 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem WIOSNA900"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem WIOSNA900".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 1.04.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "WIOSNA900". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 900 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem LANTRE400"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem LANTRE400".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.02.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 4.03.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "LANTRE400". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 400 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem LANTRE500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem LANTRE500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.02.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 4.03.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "LANTRE500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGT3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem LANTRE700"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem LANTRE700".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.02.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 4.03.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "LANTRE700". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 700 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem LANTRE900"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem LANTRE900".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Spółka z o. o. sp. k. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000632836, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.02.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 4.03.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "LANTRE900". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 900 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Podziel się z nami swoją opinią i odbierz 100 zł na zakupy

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Podziel się z nami swoją opinią i odbierz 100 zł na zakupy".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 8.02.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 28.02.2022 r. do godz. 23.59.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez napisanie opinii i odebranie 100 zł na zakupy powyżej 1000 zł.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta z rabatem w koszyku wynoszącym 100 zł brutto (Korzyść).

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Ochrona ekranu 50% taniej"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Ochrona ekranu 50% taniej".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 11.02.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na Apple iPhone oraz Ochronę Ekranu Pakiet Gold do Apple iPhone lub Ochronę Ekranu Pakiet Platinum do Apple iPhone.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem na Ochronę ekranu wg poniższej tabeli (Korzyść).

Nazwa

Cena podstawowa

Cena po rabacie

Ochrona Ekranu Pakiet Gold do Apple iPhone

99 zł

50 zł

Ochrona Ekranu Pakiet Platinum do Apple iPhone

149 zł

70 zł

9. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem TARCZA400"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 400 zł taniej z kodem TARCZA400".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 11.02.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "TARCZA400". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 400 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem TARCZA500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 500 zł taniej z kodem TARCZA500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 11.02.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "TARCZA500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGT3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem TARCZA700"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 700 zł taniej z kodem TARCZA700".

2. Organizatorem Promocji jest Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 11.02.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "TARCZA700". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGT3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 700 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem TARCZA900"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro 900 zł taniej z kodem TARCZA900".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 11.02.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "TARCZA900". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P1/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/P2/R2/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/P2/R2/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1A3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1F3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK193ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1F3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1/D4

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/R1/D3

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 8TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 900 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Ochrona ekranu taniej o 100 zł"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Ochrona eksranu taniej o 100 zł".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.01.2022 r. o godz. 00.01 i trwa do 27.01.2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na Apple iPhone oraz Ochronę Ekranu Pakiet Gold do Apple iPhone lub Ochronę Ekranu Pakiet Platinum do Apple iPhone.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem na Ochronę ekranu wg poniższej tabeli (Korzyść).

Nazwa

Cena podstawowa

Cena po rabacie

Ochrona Ekranu Pakiet Gold do Apple iPhone

99 zł

1 zł

Ochrona Ekranu Pakiet Platinum do Apple iPhone

149 zł

49 zł

9. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Promocja EDU - oferta specjalna Eizo"

1. Ze zniżek w programie rabatowym mogą skorzystać:

 • uczniowie szkół średnich – kierunkowych i technicznych;
 • studenci uczelni wyższych;
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w szkołach średnich i wyższych;
 • rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które nie ukończyło 18 lat, będącego uczniem lub studentem.

Oferta dotyczy uczniów i kadry naukowo-dydaktycznej szkół i uczelni publicznych, jak i prywatnych.

2. Ceny specjalne dotyczą wybranych modeli monitorów EIZO:

ColorEdge CS2410, ColorEdge CS2420, ColorEdge CS2731, ColorEdge CS2740, ColorEdge CG2420, ColorEdge CG319X

3. Warunkiem udzielenia zniżki jest:

 • Przedstawienie poświadczonego przez szkołę /uczelnię zaświadczenia potwierdzającego status ucznia / studenta lub zatrudnienie w placówce oświatowej. Zaświadczenie musi być przedstawione na oryginalnym formularzu (dostępny tutaj)
 • Przedstawienie jednego z poniższych dokumentów i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:
  1. dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r. ż. – aktualna legitymacja uczniowska
  2. dla studentów – aktualna legitymacja studencka
  3. dla nauczycieli lub pracowników szkół – legitymacja nauczycielska
  4. dla wykładowców i pracowników uczelni – zaświadczenie z miejsca pracy
  5. dla rodziców uczniów niepełnoletnich – aktualna legitymacja uczniowska dziecka

Dokument może mieć zasłonięte zdjęcie.

Jeśli nie będzie możliwe spełnienie któregokolwiek z warunków, należy zgłosić się do organizatora programu, celem ustalenia indywidualnego postępowania. Adres e-mail do zgłoszeń: eizo@eizo.pl

4. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden monitor w danym roku kalendarzowym.

5. Faktura VAT wystawiana jest na dane osoby upoważnionej do zniżki.

6. Zakupu produktów można dokonać w następujących sklepach:

blimp.pl; cortland.pl; creativetools.pl; cyfrowe.pl; digital24.pl; e-oko.pl; fotoaparaciki.pl; fotoforma.pl; fotoplus.pl; graficzne.pl; itmedia.pl; ispot.pl; lab.fotogeneracja.pl; lantre.pl; medikon.pl; notopstryk.pl; stacjegraficzne.pl; wideformat.pl; wzorniki.eu

7. Polityka bezpieczeństwa

 • Administratorem danych osobowych klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego jest firma Alstor Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, 03-244.
 • Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego w celu realizacji zakupu oraz obsługi serwisowej.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy do programu, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do firmy, Partnera firmy Alstor, która zrealizuje transakcję. Klient wybiera Partnera spośród listy dedykowanych Partnerów znajdujących się w formularzu.
 • Każdy klient ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: rodo@alstor.com.pl
  2. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe zebrane w celu dołączenia do programu będą przechowywane przez okres 1 roku.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2022 r.

Alstor Sp.j. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia.

Regulamin promocji „Zasilacz 96W w zestawie do MacBooka Pro 14"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Zasilacz gratis do MacBooka Pro 14".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 28.12.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia na produkt: Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray), o kodzie producenta: MKGP3ZE/A.

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt objęty promocją z zasilaczem 96W w zestawie (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Gwarancja wysyłki przed końcem roku"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Gwarancja wysyłki przed końcem roku".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.12.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 31.12.2021 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja dotyczy zamówień złożonych do 31.12.2021 r.

5. Promocja dotyczy zamówień produktów dostępnych od ręki w magazynie (z czasem realizacji 1 dzień).

6. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

9. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Gwarancja dostawy przed świętami"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Gwarancja dostawy przed świętami".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 14.12.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 21.12.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja dotyczy zamówień złożonych do 21.12.2021 r.

5. Promocja dotyczy zamówień produktów dostępnych od ręki w magazynie (z czasem realizacji 1 dzień).

6. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

9. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

10. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

11. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

14. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro taniej o 500 zł z kodem XMASS500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro taniej o 500 zł z kodem XMASS500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 14.12.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 21.12.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "XMASS500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro taniej o 300 zł z kodem XMASS300"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro taniej o 300 zł z kodem XMASS300”.

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 14.12.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 21.12.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "XMASS300". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 300 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro taniej o 500 zł z kodem CYBER500"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro taniej o 500 zł z kodem CYBER500".

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 05.12.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "CYBER500". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16 M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGR3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 500 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić wszystkie produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „MacBook Pro taniej o 300 zł z kodem CYBER300"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „MacBook Pro taniej o 300 zł z kodem CYBER300”.

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.11.2021 r. o godz. 00.01 i trwa do 05.12.2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie zamówienia z wykoszystaniem kodu rabatowego "CYBER300". Zamówienie musi zawierać dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1E3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Srebrny (Silver)

MK1E3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty objęte promocją z rabatem w koszyku wynoszącym 300 zł brutto (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić produkty zamówione w ramach promocji.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Hot Deal – Apple AirPods za 1 zł"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Hot Deal – Apple AirPods za 1 zł”.

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.11.2021 r. od godz. 23.00 i trwa do 28.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego dowolny produkt z poniższej listy w ramach jednej transakcji:

Kod producenta

Nazwa produktu

MKGP3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 14-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P4/R2/D2

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGT3ZE/A

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Srebrny (Silver)

MKGQ3ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P2/R1/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGQ3ZE/A/P2/R1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGP3ZE/A/P3/R2/D1

Apple MacBook Pro 14" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MKGR3ZE/A/US

Apple MacBook Pro 14" M1 Pro 8-core CPU + 14-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Srebrny (Silver)

MK183ZE/A/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 2TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1A3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R2/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R1/D1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 32GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/R1/US

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D1/U

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 1TB SSD / Klawiatura US / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P2/R2/D3

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK193ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 1TB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A/P1/R1

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 24-core GPU / 32GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK183ZE/A

Apple MacBook Pro 16" M1 Pro 10-core CPU + 16-core GPU / 16GB RAM / 512GB SSD / Gwiezdna szarość (Space Gray)

MK1H3ZE/A/R1/D2

Apple MacBook Pro 16" M1 Max 10-core CPU + 32-core GPU / 64GB RAM / 4TB SSD / Srebrny (Silver)

5. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty oraz słuchawki Apple AirPods MV7N2ZM/A w cenie 1 zł (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zoobowiązany jest zwrócić zakupionego w promocji MacBooka wraz ze słuchawkami Apple AirPods MV7N2ZM/A.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

14. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

15. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Regulamin promocji „Gratis do Lenovo"

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Gratis do Lenovo"”.

2. Organizatorem Promocji jest Lantre Premium Reseller sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (kod: 01-248), adres: u. Jana Kazimierza 15/5, KRS: 0000947782, NIP: 1231322715, REGON: 365205593. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego lantre.pl (dalej również: „Sklep”).

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.09.2021 r. i trwa do wyczerpania zapasów.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego dowolnego notebooka marki Lenovo dostępnego pod adresem https://lantre.pl/c/276/komputery.html w ramach jednej transakcji.

5. Gratis można wymienić na rabat kwotowy poprzez wpisanie kodu rabatowego "ZESTAW_THINKBOOK" w koszyku.

6. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty oraz gratis - zestaw NATEC NTO-1304 torba + mysz bezprzewodowa (Korzyść). W
przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://lantre.pl/regulamin

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@lantre.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://lantre.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.